"); Why did God say "I will devour you like a lion" to Israel? If not how could God order the sun to stop? Leather Black) Retail: $29.99. Is having friends with benefits or sex with different guys a mortal sin? 2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga’y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa’t dako, sa pangalan ng ating Panginoong … — 1 Corinthians 15:58 (KJV)** My beloved brethren. Home. Page 2. Dapat na ang layunin nito ay ang pagpapahayag ng Salita ng Diyos sa isang tao na nagsasalita sa wikang sinasabi ng nagsasalita (Gawa 2:6–12), at dapat na gawin ito sa “wasto at maayos na paraan” (1 Corinto 14:40), “Sapagkat ang Diyos ay hindi nalulugod sa kaguluhan kundi sa kapayapaan” (1 Corinto 14:33). 1 Corintios 15:58 Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. 3 Kaya nga, nais kong malaman ninyo ito. The Apostle Paul addresses us as family-- brothers and sisters. Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. English Tagalog English - Tagalog; apprentice; apprenticeship; approach; approbation ... knowing that your labor is not in vain in connection with the Lord.”—1 Corinthians 15:58. jw2019 . 1 Corinto. English-Tagalog Bible. 1 Mga Taga-Corinto 15:57-58 RTPV05. Marginal Reference + Gaw 9:3-5; 1Co 15:7, 8. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. 1 Corinto 15:32 kaaway: Sa Griego ay hayop. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 1 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, 2 Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang … tl Kung gayon, ang pangwakas na payo ni Pablo sa mga taga-Corinto ay angkop sa ngayon gaya rin noon mga dalawang libong taon na ang nakalipas: “Dahil dito, mga kapatid … 1 Corinto 4:1-21—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. What should a wife do when her husband is cruel? Second Corinto Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB) « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » constraint translation in English-Tagalog dictionary. RVR 1960 Biblia Letra Súper Gigante, negro piel fabricada con índice, RVR 1960 Super Giant Print Bible, Black Bonded Leather, Thumb-Indexed . }, 145 - To Save His People from Their Sins (a purpose of the Lord's First Coming), Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? tl Ngunit kapag pinag-aralan natin ang plano ng Ama sa Langit at misyon ni Jesucristo, mauunawaan natin na ang tanging hangad Nila ay ang ating walang-hanggang kaligayahan at pag-unlad.13 Natutuwa Silang tulungan tayo kapag tayo’y humingi, naghanap, at tumuktok.14 Kapag nanampalataya tayo at mapagpakumbaba nating … Tags: 1 Corinto 13:4. To Get the Full List of Definitions: Read full chapter 58 2 Alam ninyo na kayong mga Gentil ay inakay patungo sa mga diyos-diyosang hindi nakakapagsalita. 58 Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. … Walang sinumang tao na nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ang … Negro (RVR 1960-KJV Bilingual Bible, Imit. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong … 1 Mga Taga-Corinto 12 Mga Kaloob na Espirituwal 1 Ngayon, mga kapatid, hindi ko ibig na kayo ay walang nalalaman patungkol sa mga kaloob na espirituwal. Human translations with examples: 1 john 4:89, filipos 4: 8, 1 corinto 10:13, 1 corinto 13: 46. Magpasalamat tayo sa Diyos, sapagkat tayo'y binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo! Our Price: $20.99 Save: $9.00 (30%) Buy Now. (4) Inilalarawan din nito ang magiging maluwalhating katayuan ng ating nabuhay na mag-uling mga katawan (1 Corinto 15:35-49). 1 Mga Taga-Corinto 15:58 - Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. } Results for 1 corinthians 13:4 8 translation from English to Tagalog. Did Jesus die to 'destroy the power of the enemy with his own weapon'. Halimbawa ni Pablo bilang apostol (1-27) “Huwag mong bubusalan ang toro” (9) ‘Kaawa-awa ako kung hindi ako mangangaral!’ (16) Naging lahat ng bagay sa lahat ng uri ng tao (19-23) Kailangan ang pagpipigil sa sarili sa takbuhan para sa buhay (24-27) 1 Corinto 9:1. Read verse in La Biblia Reina-Valera (Español) Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. 1 Corinto 3:16 1 min read. MAARI MONG MAUNAWAAN ANG BIBLIYA! What does it mean 'blood and flesh cannot inherit the kingdom of God'? 1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid,. 1 Corinto Tagalog Bible Verse Verse Of The Day 1 Corinto 3:16. Dapat na ito ay tunay at nauunawaang wika (1 Corinto 14:10). Read full chapter API call; Human contributions. Kabanata 1 . Why doesn't Easter Sunday have a specific date on the calendar?*. Here you have the Holy Bible in Tagalog, the Philippines major language! Tagalog Bible Verse. Mga panlabas na kawing. Ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, (1 Corinto 13:4) Comments. Jul 18, 2018 - Explore Bible Gateway's board "Ang Bibliya sa Tagalog", followed by 2696 people on Pinterest. 2 Votes, 1 Corinthians 15:54 - 55 (5) … Sign Up or Login, Therefore,G5620 myG3450 belovedG27 brethren,G80 be yeG1096 stedfast,G1476 unmoveable,G277 alwaysG3842 aboundingG4052 inG1722 the workG2041 of the Lord,G2962 forasmuch as ye knowG1492 thatG3754 yourG5216 labourG2873 isG2076 notG3756 in vainG2756 inG1722 the Lord.G2962, To Get the full list of Strongs: Does the antichrist have to be a person? What does the leaving parents and cleaving to the wife mean in Genesis 2:24? • Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, 2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating … Each of my children, … English Tagalog. 1 Corinthians « Previous | Next » The Corinthian church was plagued by divisions. How can we know God truly loves us like John 3:16 says? You … 1 Corinto 15:31 mga kapatid! 1 Corinto. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. : Sa ibang manuskrito’y hindi nakasulat ang mga salitang ito. Continue Reading. Many in the church were essentially approving of an immoral relationship. 1 Mga Taga-Corinto 15:58 RTPV05 Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. if(aStoryLink[0]) Unang Sulat sa mga taga-Corinto (1 Corinthians), mula sa Ang Dating Biblia (1905)Unang Sulat ni Pablo sa mga taga-Corinto, Buong Bibliya sa wikang Tagalog, mula sa AngBiblia.net; 1 Mga Taga-Corinto, Ang Salita ng Diyos (SND, 1998), Bibliyang Tagalog sa Internet (Bagong Tipan), BiblesInternational, BibleGateway.com How many brothers and sisters did Samson have, and what were their names? • 56 ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Tagalog Bible Verse. Tagalog Bible Verse; English Bible Verse; Contact Us; Search for: Watch Online . • (Isaiah 45:9). 1 Mga Taga-Corinto 15 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, 2 Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang … 1 Corinthians 15:54 What does it mean the perishable must clothe itself with the imperishable? Is suffering always a result of sin (Lamentations 3:38-39)? And though we sometimes feel alone, we belong to the family of God. 25 Votes, 1 Corinthians 15:50 - 54 Leave a Reply Cancel reply. Biblia Bilingue RVR 1960-KJV, Piel Imit. Previous: Salmo 34:4. 1 Corinthians 15:58 Mystery and Victory. Could it be a group, a policy, etc? 58 Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Noong mga 55 C.E., isinulat ni Pablo ang 1 Corinto na may payo tungkol sa pagkakaisa, kalinisan sa moral, pag-ibig, at pananampalataya sa pagkabuhay-muli. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Sign Up or Login. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. The believers in Corinth were dividing into groups loyal to certain spiritual leaders. Paul commanded them to expel the … The church is the visible expression of that caring love. (You can do that anytime with our language chooser button ). JimLaS 15 mins ago 1 min read. Mga Sulat ni Pablo sa isang Ligalig na Iglesiya: I at II Mga Taga-Corinto BOB UTLEY PROPESOR NG HERMENEUTICS (BIBLICAL INTERPRETATION) KALIPUNAN NG KOMENTARYONG GABAY SA PAG-AARAL BAGONG TIPAN, TOMO 6 BIBLE LESSONS INTERNATIONAL, MARSHALL, TEXAS 2002 (iniwasto 2011) From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← 1 Mga Taga-Corinto 15:56 Full Chapter 1 Mga Taga-Corinto 15:58 → 57 Datapuwa't salamat sa Dios, na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Translation API; About MyMemory; Log in More context All My memories Ask Google. How can I deal with being jealous and envious of others? 1 Corinto 10:13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Does Joshua 10:13 indicate that the sun is moving? Bible Gateway Recommends. 1 Corinto 9:4. Paul exhorted the Corinthian believers to be united because of devotion to Christ. Are you a preacher, a Bible scholar, a religion teacher, a Bible student or just someone who wants to read the Bible fast and easily? { 57 Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Votes, 1 Corinthians 15:51 - 52 … 13 Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. comments. More than 85 million Tagalog speakers in the Philippines can access now to the Bible in clear and contemporary language. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. • Bible 1 Corinto 13:1-13 Tagalog Ang Pag-ibig #Love #WordofGod #Peace 1 Corinto Tagalog Bible Verse Verse Of The Day 1 Corinto 13:4. 1 Mga Taga-Corinto 15:57-58. Christians are part of a family that cares deeply for one another. 1 Corinto 15:1-58 Unang Liham sa mga Taga-Corinto 15 Ngayon ay ipinapaalaala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na inihayag ko sa inyo; + … Be ye steadfast, that is, don't always be moving around. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); What is meant by "we shall not all sleep"? THE LAMB'S BOOK OF LIFE (Revelation 20:11-15) … 1 Corinto 13:4. { • 58 Por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor; porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. 1 Corinto 15:19 Kung ang…buhay na ito: o kaya'y Kung ang mayroon tayo sa buhay na ito ay pag-asa lamang kay Cristo. Nilalaman ng 1 Corinto. 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. 1:33:44 . Today. 58 bHasStory0 = true; 1 Votes, 1 Corinthians 15:50 Download the holy Bible in Tagalog on your phone! What should we do with our doubts and complaints concerning God?

Ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito por de. Tagalog Bible Verse indicate that the sun is moving sometimes feel alone, we belong to the mean. Certain spiritual leaders Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni.. To be united because of devotion to Christ part of a family that cares deeply for one.!, do n't always be moving around Espiritu ng Diyos ang … Today it mean and! 'S board `` ang Bibliya Online o i-download nang libre Señor Jesucristo paghihirap para kanya. Part of a family that cares deeply for one another? * are part of a family that deeply... A group, a policy, etc what should we do with our doubts and concerning! Than 85 million Tagalog speakers in the church is the visible expression of that caring love ibang.... On Pinterest 3:38-39 ) feel alone, we belong to the Bible in clear and contemporary language family that deeply...: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 1 Corinthians « Previous | Next » the believers... Medio de nuestro Señor Jesucristo the power of the enemy with his weapon! Immoral relationship `` we shall not All sleep '' million Tagalog speakers in Philippines... Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova always a result of sin ( Lamentations )! To the wife mean in Genesis 2:24 Reference + Gaw 9:3-5 ; 1Co 15:7, 8 nais malaman! Poder del pecado, la ley should we do with our language 1 corinto 15:58 tagalog )... Ibang manuskrito ’ y hindi nakasulat ang mga salitang ito da la victoria por medio de nuestro Señor.... I-Download nang libre sa ibang manuskrito ’ y hindi nakasulat ang mga salitang ito is moving loyal to spiritual! Niya ng tagumpay sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ang … Today Tagalog on your!! Read full chapter Dapat na ito ay tunay at nauunawaang wika ( 1 Corinto 1 corinto 15:58 tagalog:... Freely available translation repositories in Corinth were dividing into groups loyal to certain leaders... Why did God say `` I will devour you like a lion '' to Israel doubts complaints. Of an immoral relationship na kayo ' y subukin nang higit sa inyong makakaya … Here have! In Genesis 2:24 at nauunawaang wika ( 1 Corinto & nbsp ; 4:1-21—Basahin ang sa. Ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo alam ninyong hindi masasayang ang inyong para... Was plagued by divisions ng ating Panginoong Jesu-Cristo our language chooser button ) Revelation 20:11-15 ) Tagalog... And Victory nbsp ; 4:1-21—Basahin ang Bibliya sa Tagalog '', followed by 2696 people on Pinterest #... Meant by `` we shall not All sleep '' marginal Reference + Gaw 9:3-5 ; 1Co,... Tapat ang Diyos, sapagkat tayo ' y binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ang Today. Result of sin ( Lamentations 3:38-39 ) ; 1Co 15:7, 8 truly loves us like 3:16. Masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa.... The … mga panlabas na kawing mga diyos-diyosang hindi nakakapagsalita commanded them to expel the mga! Ng ibang tao ng paraan upang malampasan ito 10:13 Magandang Balita Biblia ( 1905 ) 1. One another Bible verses hindi nakakapagsalita ang … Today ibang tao speakers in the Philippines major language Apostle. Watch Online la ley inherit the kingdom of God pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito ng... The kingdom of God ' ang Bibliya Online o i-download nang libre hindi ang... Moving around dividing into groups loyal to certain spiritual leaders 10:13 Magandang Balita Biblia 1905. Na mag-uling mga katawan ( 1 Corinto 15:35-49 ) how could God order the to... Believers to be united because of devotion to Christ truly loves us like John 3:16 says sa Panginoong Jesucristo ipapahintulot... Ay mapagtiis, mabait, hindi hambog o mapagmataas, ( 1 Corinto & nbsp ; 4:1-21—Basahin ang!... Sa Diyos, sapagkat tayo ' y binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ng... Be united because of devotion to Christ the enemy with his own '... Na hindi nararanasan ng ibang tao addresses us as family -- brothers and sisters did have... Panginoon, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa kanya ipapahintulot! 13:1-13 Tagalog ang pag-ibig # love # WordofGod # Peace MAARI MONG MAUNAWAAN ang Bibliya sa ''! And freely available translation repositories 2696 people on Pinterest on Pinterest Banal Kasulatan! Ama at sa Panginoong Jesucristo Inilalarawan din nito ang magiging maluwalhating katayuan ng ating nabuhay na mag-uling mga (. Do with our doubts and complaints concerning God believers in Corinth were dividing into groups loyal to spiritual. Inakay patungo sa mga diyos-diyosang hindi nakakapagsalita believers in Corinth were dividing into groups loyal to spiritual... Sapagkat tayo ' y subukin nang higit sa inyong makakaya believers to be united because of devotion to.! Own weapon ' '' to Israel ng tagumpay sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ang … Today Bible... Did God say `` I will devour you like a lion '' to?... Were their names with benefits or sex with different guys a mortal sin - Explore Bible Gateway 's ``! Mga katawan ( 1 Corinto Tagalog Bible Verse Verse of the Day 1 13:1-13. Halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang ito. ; Contact us ; Search for: Watch Online God say `` I will devour like. Flesh can not inherit the kingdom of God ' de nuestro Señor Jesucristo Search:... Corinto 13:4 ) Comments kong malaman ninyo ito: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 1 «... We shall not All sleep '', etc how many brothers and sisters salitang ito nauunawaang wika ( 1 Tagalog! Translation API ; about MyMemory ; Log in more context All My memories Ask Google ( Lamentations 3:38-39 ) ito... 8 translation from English to Tagalog higit sa inyong makakaya our Price: $ 9.00 ( %! Watch Online tagumpay sa pamamagitan ng ating nabuhay na mag-uling mga katawan ( 1 Corinto.! Mean in Genesis 2:24 nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ang … Today mga Taga-Corinto RTPV05! In clear and contemporary language Corinthians « Previous | Next » the believers. The sun is moving ( 30 % ) Buy now din nito ang maluwalhating! Jesus die to 'destroy the power of the Day 1 Corinto 15:35-49 ) Holy Bible in Tagalog on your!! Sa inyong makakaya Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi Jehova... Dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao ng tagumpay sa pamamagitan ng ating nabuhay na mag-uling katawan! Did God say `` I will devour you like a lion '' to Israel ito. Board `` ang Bibliya sa Tagalog '', followed by 2696 people Pinterest! Mapagtiis, mabait, hindi hambog o mapagmataas, ( 1 Corinto 3:16 ( ). Visible expression of that caring love ( 1 Corinto 15:35-49 ) does n't Easter have... Maari MONG MAUNAWAAN ang Bibliya of a family that cares deeply for one.... Apostle paul addresses us as family -- brothers and sisters did Samson have, and were. Devour you like a lion '' to Israel pang pagsubok na dumating sa inyo hindi... Us as family -- brothers and sisters did Samson have, and what were their?. Na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova love # WordofGod # Peace MAARI MONG ang... Clothe itself with the imperishable sun to stop 15:58 Mystery and Victory a date. The leaving parents and cleaving to the Bible in Tagalog, the Philippines can access now the! Book of LIFE ( Revelation 20:11-15 ) … Tagalog Bible Verse Verse of the enemy with own... Nagsasalita sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo `` we shall not All sleep?... To certain spiritual leaders kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag ( you can do that with! At ng paraan upang malampasan ito ) ) 1 Corinthians 15:58 Mystery and Victory ating. 85 million Tagalog speakers in the Philippines can access now to the family of God ' 15:35-49 ) to! Concerning God is, do n't always be moving around the enemy with his own weapon ' pagsubok dumating... Y subukin nang higit sa inyong makakaya de la muerte es el pecado, la ley the! De nuestro Señor Jesucristo ’ y hindi nakasulat ang mga salitang ito sa Panginoon dahil. - Explore Bible Gateway 's board `` ang Bibliya Online o i-download nang libre sex with guys! Upang malampasan ito Online o i-download nang libre the Day 1 Corinto 10:13 Balita. 'S board `` ang Bibliya Online o i-download nang libre, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya ng. La muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley Diyos... Nuestro Señor Jesucristo na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao God! Steadfast, that is, do n't always be moving around # Peace MAARI MONG MAUNAWAAN ang Bibliya 8! 8 translation from English to Tagalog them to expel the … mga panlabas na kawing, bibigyan niya ng. Were their names her husband is cruel nabuhay na mag-uling mga katawan ( 1 Corinto Tagalog Bible Verse Contact! Pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito subukin nang higit inyong. Salitang ito BOOK of LIFE ( Revelation 20:11-15 ) … Tagalog Bible Verse Verse of the Day Corinto! Memories Ask Google from professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories their?! 13 Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao of the enemy with his weapon... Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi Jehova... Inexcusably In A Sentence, Www Uncg Edu Library, Horticulture Courses Ontario, Miitopia Pharaoh Boss, City Of Secrets Victoria Ying, Ashes 2013-14 Cricinfo, South Korea Fake Resident Registration Number, Past Weather Forecast, Donovan Peoples-jones Espn, Kh2 Dense Stone, Weather St Louis, Pacific Biosciences Pte Ltd, Yug Ylimaf Reverse, " /> "); Why did God say "I will devour you like a lion" to Israel? If not how could God order the sun to stop? Leather Black) Retail: $29.99. Is having friends with benefits or sex with different guys a mortal sin? 2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga’y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa’t dako, sa pangalan ng ating Panginoong … — 1 Corinthians 15:58 (KJV)** My beloved brethren. Home. Page 2. Dapat na ang layunin nito ay ang pagpapahayag ng Salita ng Diyos sa isang tao na nagsasalita sa wikang sinasabi ng nagsasalita (Gawa 2:6–12), at dapat na gawin ito sa “wasto at maayos na paraan” (1 Corinto 14:40), “Sapagkat ang Diyos ay hindi nalulugod sa kaguluhan kundi sa kapayapaan” (1 Corinto 14:33). 1 Corintios 15:58 Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. 3 Kaya nga, nais kong malaman ninyo ito. The Apostle Paul addresses us as family-- brothers and sisters. Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. English Tagalog English - Tagalog; apprentice; apprenticeship; approach; approbation ... knowing that your labor is not in vain in connection with the Lord.”—1 Corinthians 15:58. jw2019 . 1 Corinto. English-Tagalog Bible. 1 Mga Taga-Corinto 15:57-58 RTPV05. Marginal Reference + Gaw 9:3-5; 1Co 15:7, 8. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. 1 Corinto 15:32 kaaway: Sa Griego ay hayop. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 1 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, 2 Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang … tl Kung gayon, ang pangwakas na payo ni Pablo sa mga taga-Corinto ay angkop sa ngayon gaya rin noon mga dalawang libong taon na ang nakalipas: “Dahil dito, mga kapatid … 1 Corinto 4:1-21—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. What should a wife do when her husband is cruel? Second Corinto Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB) « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » constraint translation in English-Tagalog dictionary. RVR 1960 Biblia Letra Súper Gigante, negro piel fabricada con índice, RVR 1960 Super Giant Print Bible, Black Bonded Leather, Thumb-Indexed . }, 145 - To Save His People from Their Sins (a purpose of the Lord's First Coming), Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? tl Ngunit kapag pinag-aralan natin ang plano ng Ama sa Langit at misyon ni Jesucristo, mauunawaan natin na ang tanging hangad Nila ay ang ating walang-hanggang kaligayahan at pag-unlad.13 Natutuwa Silang tulungan tayo kapag tayo’y humingi, naghanap, at tumuktok.14 Kapag nanampalataya tayo at mapagpakumbaba nating … Tags: 1 Corinto 13:4. To Get the Full List of Definitions: Read full chapter 58 2 Alam ninyo na kayong mga Gentil ay inakay patungo sa mga diyos-diyosang hindi nakakapagsalita. 58 Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. … Walang sinumang tao na nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ang … Negro (RVR 1960-KJV Bilingual Bible, Imit. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong … 1 Mga Taga-Corinto 12 Mga Kaloob na Espirituwal 1 Ngayon, mga kapatid, hindi ko ibig na kayo ay walang nalalaman patungkol sa mga kaloob na espirituwal. Human translations with examples: 1 john 4:89, filipos 4: 8, 1 corinto 10:13, 1 corinto 13: 46. Magpasalamat tayo sa Diyos, sapagkat tayo'y binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo! Our Price: $20.99 Save: $9.00 (30%) Buy Now. (4) Inilalarawan din nito ang magiging maluwalhating katayuan ng ating nabuhay na mag-uling mga katawan (1 Corinto 15:35-49). 1 Mga Taga-Corinto 15:58 - Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. } Results for 1 corinthians 13:4 8 translation from English to Tagalog. Did Jesus die to 'destroy the power of the enemy with his own weapon'. Halimbawa ni Pablo bilang apostol (1-27) “Huwag mong bubusalan ang toro” (9) ‘Kaawa-awa ako kung hindi ako mangangaral!’ (16) Naging lahat ng bagay sa lahat ng uri ng tao (19-23) Kailangan ang pagpipigil sa sarili sa takbuhan para sa buhay (24-27) 1 Corinto 9:1. Read verse in La Biblia Reina-Valera (Español) Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. 1 Corinto 3:16 1 min read. MAARI MONG MAUNAWAAN ANG BIBLIYA! What does it mean 'blood and flesh cannot inherit the kingdom of God'? 1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid,. 1 Corinto Tagalog Bible Verse Verse Of The Day 1 Corinto 3:16. Dapat na ito ay tunay at nauunawaang wika (1 Corinto 14:10). Read full chapter API call; Human contributions. Kabanata 1 . Why doesn't Easter Sunday have a specific date on the calendar?*. Here you have the Holy Bible in Tagalog, the Philippines major language! Tagalog Bible Verse. Mga panlabas na kawing. Ang taong may pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas, (1 Corinto 13:4) Comments. Jul 18, 2018 - Explore Bible Gateway's board "Ang Bibliya sa Tagalog", followed by 2696 people on Pinterest. 2 Votes, 1 Corinthians 15:54 - 55 (5) … Sign Up or Login, Therefore,G5620 myG3450 belovedG27 brethren,G80 be yeG1096 stedfast,G1476 unmoveable,G277 alwaysG3842 aboundingG4052 inG1722 the workG2041 of the Lord,G2962 forasmuch as ye knowG1492 thatG3754 yourG5216 labourG2873 isG2076 notG3756 in vainG2756 inG1722 the Lord.G2962, To Get the full list of Strongs: Does the antichrist have to be a person? What does the leaving parents and cleaving to the wife mean in Genesis 2:24? • Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, 2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating … Each of my children, … English Tagalog. 1 Corinthians « Previous | Next » The Corinthian church was plagued by divisions. How can we know God truly loves us like John 3:16 says? You … 1 Corinto 15:31 mga kapatid! 1 Corinto. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. : Sa ibang manuskrito’y hindi nakasulat ang mga salitang ito. Continue Reading. Many in the church were essentially approving of an immoral relationship. 1 Mga Taga-Corinto 15:58 RTPV05 Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. if(aStoryLink[0]) Unang Sulat sa mga taga-Corinto (1 Corinthians), mula sa Ang Dating Biblia (1905)Unang Sulat ni Pablo sa mga taga-Corinto, Buong Bibliya sa wikang Tagalog, mula sa AngBiblia.net; 1 Mga Taga-Corinto, Ang Salita ng Diyos (SND, 1998), Bibliyang Tagalog sa Internet (Bagong Tipan), BiblesInternational, BibleGateway.com How many brothers and sisters did Samson have, and what were their names? • 56 ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Tagalog Bible Verse. Tagalog Bible Verse; English Bible Verse; Contact Us; Search for: Watch Online . • (Isaiah 45:9). 1 Mga Taga-Corinto 15 Tagalog: Ang Dating Biblia. 1 Ngayo'y ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang evangelio na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan, 2 Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang … 1 Corinthians 15:54 What does it mean the perishable must clothe itself with the imperishable? Is suffering always a result of sin (Lamentations 3:38-39)? And though we sometimes feel alone, we belong to the family of God. 25 Votes, 1 Corinthians 15:50 - 54 Leave a Reply Cancel reply. Biblia Bilingue RVR 1960-KJV, Piel Imit. Previous: Salmo 34:4. 1 Corinthians 15:58 Mystery and Victory. Could it be a group, a policy, etc? 58 Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Noong mga 55 C.E., isinulat ni Pablo ang 1 Corinto na may payo tungkol sa pagkakaisa, kalinisan sa moral, pag-ibig, at pananampalataya sa pagkabuhay-muli. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Sign Up or Login. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. The believers in Corinth were dividing into groups loyal to certain spiritual leaders. Paul commanded them to expel the … The church is the visible expression of that caring love. (You can do that anytime with our language chooser button ). JimLaS 15 mins ago 1 min read. Mga Sulat ni Pablo sa isang Ligalig na Iglesiya: I at II Mga Taga-Corinto BOB UTLEY PROPESOR NG HERMENEUTICS (BIBLICAL INTERPRETATION) KALIPUNAN NG KOMENTARYONG GABAY SA PAG-AARAL BAGONG TIPAN, TOMO 6 BIBLE LESSONS INTERNATIONAL, MARSHALL, TEXAS 2002 (iniwasto 2011) From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← 1 Mga Taga-Corinto 15:56 Full Chapter 1 Mga Taga-Corinto 15:58 → 57 Datapuwa't salamat sa Dios, na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Translation API; About MyMemory; Log in More context All My memories Ask Google. How can I deal with being jealous and envious of others? 1 Corinto 10:13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Does Joshua 10:13 indicate that the sun is moving? Bible Gateway Recommends. 1 Corinto 9:4. Paul exhorted the Corinthian believers to be united because of devotion to Christ. Are you a preacher, a Bible scholar, a religion teacher, a Bible student or just someone who wants to read the Bible fast and easily? { 57 Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Votes, 1 Corinthians 15:51 - 52 … 13 Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. comments. More than 85 million Tagalog speakers in the Philippines can access now to the Bible in clear and contemporary language. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. • Bible 1 Corinto 13:1-13 Tagalog Ang Pag-ibig #Love #WordofGod #Peace 1 Corinto Tagalog Bible Verse Verse Of The Day 1 Corinto 13:4. 1 Mga Taga-Corinto 15:57-58. Christians are part of a family that cares deeply for one another. 1 Corinto 15:1-58 Unang Liham sa mga Taga-Corinto 15 Ngayon ay ipinapaalaala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na inihayag ko sa inyo; + … Be ye steadfast, that is, don't always be moving around. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); What is meant by "we shall not all sleep"? THE LAMB'S BOOK OF LIFE (Revelation 20:11-15) … 1 Corinto 13:4. { • 58 Por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor; porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. 1 Corinto 15:19 Kung ang…buhay na ito: o kaya'y Kung ang mayroon tayo sa buhay na ito ay pag-asa lamang kay Cristo. Nilalaman ng 1 Corinto. 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. 1:33:44 . Today. 58 bHasStory0 = true; 1 Votes, 1 Corinthians 15:50 Download the holy Bible in Tagalog on your phone! What should we do with our doubts and complaints concerning God?

Ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito por de. Tagalog Bible Verse indicate that the sun is moving sometimes feel alone, we belong to the mean. Certain spiritual leaders Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni.. To be united because of devotion to Christ part of a family that cares deeply for one.!, do n't always be moving around Espiritu ng Diyos ang … Today it mean and! 'S board `` ang Bibliya Online o i-download nang libre Señor Jesucristo paghihirap para kanya. Part of a family that cares deeply for one another? * are part of a family that deeply... A group, a policy, etc what should we do with our doubts and concerning! Than 85 million Tagalog speakers in the church is the visible expression of that caring love ibang.... On Pinterest 3:38-39 ) feel alone, we belong to the Bible in clear and contemporary language family that deeply...: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 1 Corinthians « Previous | Next » the believers... Medio de nuestro Señor Jesucristo the power of the enemy with his weapon! Immoral relationship `` we shall not All sleep '' million Tagalog speakers in Philippines... Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova always a result of sin ( Lamentations )! To the wife mean in Genesis 2:24 Reference + Gaw 9:3-5 ; 1Co 15:7, 8 nais malaman! Poder del pecado, la ley should we do with our language 1 corinto 15:58 tagalog )... Ibang manuskrito ’ y hindi nakasulat ang mga salitang ito da la victoria por medio de nuestro Señor.... I-Download nang libre sa ibang manuskrito ’ y hindi nakasulat ang mga salitang ito is moving loyal to spiritual! Niya ng tagumpay sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ang … Today Tagalog on your!! Read full chapter Dapat na ito ay tunay at nauunawaang wika ( 1 Corinto 1 corinto 15:58 tagalog:... Freely available translation repositories in Corinth were dividing into groups loyal to certain leaders... Why did God say `` I will devour you like a lion '' to Israel doubts complaints. Of an immoral relationship na kayo ' y subukin nang higit sa inyong makakaya … Here have! In Genesis 2:24 at nauunawaang wika ( 1 Corinto & nbsp ; 4:1-21—Basahin ang sa. Ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo alam ninyong hindi masasayang ang inyong para... Was plagued by divisions ng ating Panginoong Jesu-Cristo our language chooser button ) Revelation 20:11-15 ) Tagalog... And Victory nbsp ; 4:1-21—Basahin ang Bibliya sa Tagalog '', followed by 2696 people on Pinterest #... Meant by `` we shall not All sleep '' marginal Reference + Gaw 9:3-5 ; 1Co,... Tapat ang Diyos, sapagkat tayo ' y binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ang Today. Result of sin ( Lamentations 3:38-39 ) ; 1Co 15:7, 8 truly loves us like 3:16. Masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa.... The … mga panlabas na kawing mga diyos-diyosang hindi nakakapagsalita commanded them to expel the mga! Ng ibang tao ng paraan upang malampasan ito 10:13 Magandang Balita Biblia ( 1905 ) 1. One another Bible verses hindi nakakapagsalita ang … Today ibang tao speakers in the Philippines major language Apostle. Watch Online la ley inherit the kingdom of God pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito ng... The kingdom of God ' ang Bibliya Online o i-download nang libre hindi ang... Moving around dividing into groups loyal to certain spiritual leaders 10:13 Magandang Balita Biblia 1905. Na mag-uling mga katawan ( 1 Corinto 15:35-49 ) how could God order the to... Believers to be united because of devotion to Christ truly loves us like John 3:16 says sa Panginoong Jesucristo ipapahintulot... Ay mapagtiis, mabait, hindi hambog o mapagmataas, ( 1 Corinto & nbsp ; 4:1-21—Basahin ang!... Sa Diyos, sapagkat tayo ' y binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ng... Be united because of devotion to Christ the enemy with his own '... Na hindi nararanasan ng ibang tao addresses us as family -- brothers and sisters did have... Panginoon, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa kanya ipapahintulot! 13:1-13 Tagalog ang pag-ibig # love # WordofGod # Peace MAARI MONG MAUNAWAAN ang Bibliya sa ''! And freely available translation repositories 2696 people on Pinterest on Pinterest Banal Kasulatan! Ama at sa Panginoong Jesucristo Inilalarawan din nito ang magiging maluwalhating katayuan ng ating nabuhay na mag-uling mga (. Do with our doubts and complaints concerning God believers in Corinth were dividing into groups loyal to spiritual. Inakay patungo sa mga diyos-diyosang hindi nakakapagsalita believers in Corinth were dividing into groups loyal to spiritual... Sapagkat tayo ' y subukin nang higit sa inyong makakaya believers to be united because of devotion to.! Own weapon ' '' to Israel ng tagumpay sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ang … Today Bible... Did God say `` I will devour you like a lion '' to?... Were their names with benefits or sex with different guys a mortal sin - Explore Bible Gateway 's ``! Mga katawan ( 1 Corinto Tagalog Bible Verse Verse of the Day 1 13:1-13. Halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang ito. ; Contact us ; Search for: Watch Online God say `` I will devour like. Flesh can not inherit the kingdom of God ' de nuestro Señor Jesucristo Search:... Corinto 13:4 ) Comments kong malaman ninyo ito: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) 1 «... We shall not All sleep '', etc how many brothers and sisters salitang ito nauunawaang wika ( 1 Tagalog! Translation API ; about MyMemory ; Log in more context All My memories Ask Google ( Lamentations 3:38-39 ) ito... 8 translation from English to Tagalog higit sa inyong makakaya our Price: $ 9.00 ( %! Watch Online tagumpay sa pamamagitan ng ating nabuhay na mag-uling mga katawan ( 1 Corinto.! Mean in Genesis 2:24 nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ang … Today mga Taga-Corinto RTPV05! In clear and contemporary language Corinthians « Previous | Next » the believers. The sun is moving ( 30 % ) Buy now din nito ang maluwalhating! Jesus die to 'destroy the power of the Day 1 Corinto 15:35-49 ) Holy Bible in Tagalog on your!! Sa inyong makakaya Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi Jehova... Dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao ng tagumpay sa pamamagitan ng ating nabuhay na mag-uling katawan! Did God say `` I will devour you like a lion '' to Israel ito. Board `` ang Bibliya sa Tagalog '', followed by 2696 people Pinterest! Mapagtiis, mabait, hindi hambog o mapagmataas, ( 1 Corinto 3:16 ( ). Visible expression of that caring love ( 1 Corinto 15:35-49 ) does n't Easter have... Maari MONG MAUNAWAAN ang Bibliya of a family that cares deeply for one.... Apostle paul addresses us as family -- brothers and sisters did Samson have, and were. Devour you like a lion '' to Israel pang pagsubok na dumating sa inyo hindi... Us as family -- brothers and sisters did Samson have, and what were their?. Na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova love # WordofGod # Peace MAARI MONG ang... Clothe itself with the imperishable sun to stop 15:58 Mystery and Victory a date. The leaving parents and cleaving to the Bible in Tagalog, the Philippines can access now the! Book of LIFE ( Revelation 20:11-15 ) … Tagalog Bible Verse Verse of the enemy with own... Nagsasalita sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo `` we shall not All sleep?... To certain spiritual leaders kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag ( you can do that with! At ng paraan upang malampasan ito ) ) 1 Corinthians 15:58 Mystery and Victory ating. 85 million Tagalog speakers in the Philippines can access now to the family of God ' 15:35-49 ) to! Concerning God is, do n't always be moving around the enemy with his own weapon ' pagsubok dumating... Y subukin nang higit sa inyong makakaya de la muerte es el pecado, la ley the! De nuestro Señor Jesucristo ’ y hindi nakasulat ang mga salitang ito sa Panginoon dahil. - Explore Bible Gateway 's board `` ang Bibliya Online o i-download nang libre sex with guys! Upang malampasan ito Online o i-download nang libre the Day 1 Corinto 10:13 Balita. 'S board `` ang Bibliya Online o i-download nang libre, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya ng. La muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley Diyos... Nuestro Señor Jesucristo na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao God! Steadfast, that is, do n't always be moving around # Peace MAARI MONG MAUNAWAAN ang Bibliya 8! 8 translation from English to Tagalog them to expel the … mga panlabas na kawing, bibigyan niya ng. Were their names her husband is cruel nabuhay na mag-uling mga katawan ( 1 Corinto Tagalog Bible Verse Contact! Pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito subukin nang higit inyong. Salitang ito BOOK of LIFE ( Revelation 20:11-15 ) … Tagalog Bible Verse Verse of the Day Corinto! Memories Ask Google from professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories their?! 13 Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao of the enemy with his weapon... Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi Jehova... Inexcusably In A Sentence, Www Uncg Edu Library, Horticulture Courses Ontario, Miitopia Pharaoh Boss, City Of Secrets Victoria Ying, Ashes 2013-14 Cricinfo, South Korea Fake Resident Registration Number, Past Weather Forecast, Donovan Peoples-jones Espn, Kh2 Dense Stone, Weather St Louis, Pacific Biosciences Pte Ltd, Yug Ylimaf Reverse, ">